savijanje

TTM SYSTEM

TTM CONTROL

.
ttm system


TTM CONTROL


Naziv proizvoda

TTM Control za merenje temperature, detekciju (ne)nošenja maske i prepoznavanje lica sa pratećim softverom.

Opis proizvoda

TTM Control je multifunkcionalni, beskontaktni uređaj, koji u sebi objedinjuje više mogućnosti: merenje telesne temperature, detekciju nošenja zaštitnih maski i prepoznavanje (identifikaciju) lica. Uređaj je namenjen mestima gde je potrebna kontrola pristupa ljudi, kao što su: bolnice, domovi zdravlja, fabrike, industrijska i proizvodna područja, objekti infrastrukture, granični prelazi, aerodromi, železničke stanice i ostala mesta gde je neophodna kontrola pristupa i prolaska velikog broja ljudi.

TTM Control se postavlja na ulazu u objekat, kao celovit mehanički i softverski sistem, koji omogućava vršenje svih funkcija istovremeno u veoma kratkom roku za veliki broj ljudi sa veoma visokim nivoom pouzdanosti kod svake funkcije (merenje temperature, detekcija nošenja maski i prepoznavanje lica).


Karakteristike proizvoda

TTM Control uređaj čine:

mehanički (metalni) nosač sa ekranom i kamerom,

ugrađeni beskontaktni medicinski senzor za tačno merenje temperature,

program za otkrivanje maski i prepoznavanje lica,

prateći softver za korisnike uređaja i dostavljanje potrebnih informacija (izveštaja),

baza podataka za skladištenje lica velikog kapaciteta, sa mogućnošću praćenja podataka.

Merenje temperature se vrši sa distance od 2,2 m u vremenskom periodu od 300 ms. Merenje telesne temperature je u opsegu 16 do 40 °C, uz mogućnost greške od 0,3 °C.

Detektovanje lica sa ili bez zaštitne maske je funkcija uređaja koja je moguća u vremenskom periodu od 1 s. Mogućnost prepoznavanja lica sa maskom se vrši na udaljenosti do 80 cm.

Program za prepoznavanje lica ne daje mogućnost manipulacije sistemom, kao što je slučaj kod sistema sa karticama za čekiranje prilikom ulaska u objekat. Ovaj softver nudi korisnicima:

izuzetno efikasnu i sigurnu, beskontaktnu kontrolu osoba u pogledu temperature i poštovanja zaštitnih mera kod sprečavanja širenja zaraza,

veoma pouzdano čitanje lica zaposlenog,

bazu podataka kapaciteta 24.000 lica,

brzinu čitanja od 2 sekunde,

mogućnost kontrole kretanja zaposlenog u svakom trenutku (u svakom trenutku se može videti kada je zaposleni ušao ili izašao iz objekta i koliko se zadržao u ili van njega),

detekciju lica kojima je dozvoljen odnosno zabranjen ulazak u objekte.

TTM Control je izuzetno pogodan za korišćenje u uslovima kada je neophodna kontrola pristupa objektima, određenim ustanovama i svim drugim mestima sa ograničenjima za pristup određenim licima u cilju sigurnosti. Razlog tome je što na bazi učitanih podataka (lica) sistem nudi dve liste za očitavanje lica:

1. belu listu (white list) koja omogućava prolazak licima samo unetih u bazu podataka,

2. crnu listu (black list) koja upozorava na lica kojima je zabranjen ulaz u objekat prethodno unetih u bazu podataka.

Održavanje proizvoda TTM Control

TTM Control za merenje temperature, detekciju nošenja zaštitne maske i prepoznavanje lica sa pratećim softverom se može koristiti kao dvojaki sistem, od čega zavisi i način njegovog održavanja.

Ako se korisnici TTM Control proizvoda odluče za funkcije merenja temperature i prepoznavanje nošenja zaštitne maske, uređaju se na mesečnom nivou čisti memorija i vrši redovno ažuriranje softver-a.

Ukoliko se korisnici TTM Control proizvoda odluče za funkcije prepoznavanja lica i kontrolu pristupa, tada se u sklopu održavanja uređaja nudi mogućnost tehničke podrške od strane TTM System-a za sve nejasnoće i pomoć pri radu softvera. U sklopu ove usluge se nudi i opcija čuvanja podataka na serveru TTM System-a ili na serveru korisnika uređaja.


TTM SYSTEM - VAŠ POUZDAN POSLOVNI PARTNER