savijanje

TTM SYSTEM

Dezinfekcione kapije za vozila

.
ttm system


DEZINFEKCIONA KAPIJA ZA VOZILA


Naziv proizvoda

Dezinfekciona kapija za vozila

Opis proizvoda

Dezinfekcioni prolaz za vozila služi za potpunu dezinfekciju spoljašnjosti vozila prilikom ulaska ili izlaska u prostor gde je potrebno sprečiti kontaminaciju. Potpuno orošavanje, odnosno dezinfekcija vozila, se vrši obostrano do visine 5 metara tako da se prolazi mogu koristiti za sva putnička, komercijalna i teretna vozila.


Karakteristike proizvoda

Dezinfekcione kapije za vozila se isporučuju kao kompletan sistem za dezinfekciju i u njega je uključeno:

stabilna konstrukcija visine 5 metra sa pravilno raspoređenim unakrsnim mlaznicama,

spojna veza za napajanje stubova,

cisterna za dezinfekciono sredstvo zapremine 1.000 litara,

umpe visokog pritiska za napajanje mlaznica,

kompletna elektronika za regulaciju sistema za dezinfekciju.


TTM SYSTEM - VAŠ POUZDAN POSLOVNI PARTNER