savijanje

TTM SYSTEM

Dezinfekcione barijere za obuću

.
ttm system


DEZINFEKCIONE BARIJERE ZA OBUĆU


Naziv proizvoda

Dezinfekciona barijera za obuću (dezobarijera) DZ 96/120.

Opis proizvoda

Dezinfekciona barijera za obuću (dezobarijera) DZ 96/120 je namenjena za dezinfekciju obuće pri ulasku u komercijalne, proizvodne, skladišne i ostale objekte sa velikom frekvencijom ljudi, a gde je neophodna dezinfekcija.

Barijera za obuću se sastoji od prohromske podloge, koja je u obliku kadice i sprečava izlivanje dezificijensa i polutvrdog sunđera, namenjenog pravilnom i potpunom potapanju gaznog dela obuće u dezinficijens.


Karakteristike proizvoda

Materijal za izradu kadice je kiselootporni INOX AISI 304L, C.4580 u debljini 1,2 mm. Savijen iz jednog komada sa potpunim varovima po spojenim uglovima. Sunđer, koji se koristi za potapanje gaznog dela obuće u dezificijens, je oznake N3050, gustine 30 kg/m³, tvrdoće 5,0 kPa i otpornosti na kidanje 110 kPa. Sa donje strane dezo-barijere su ugrađene protiv-klizne gume, koje omogućavaju da se barijera postavi na bilo koju podlogu, bez ikakve opasnosti od proklizavanja.


Ugradnja, način korišćenja i održavanje dezinfekcione barijere za obuću

Sa dezinfekcione barijere (dezobarijere) skinuti transportnu foliju. Barijeru postaviti na predviđeno mesto tako da prilikom ulaska u objekat osoba mora sa oba stopala zagaziti u sunđerasti deo. U postavljenu barijeru (dezobarijeru) sipati dezificijens, tako da on prekrije površinu barijere u visini 7 do 8 mm, odnosno za barijeru dimenzije 960x1200 mm potrebno je 6 do 9 litara dezinficijensa. Prohromski deo barijere ne zahteva nikakvo održavanje. Sunđerasti deo dezinfekcione barijere za obuću povremeno isprati hladnom vodom i po potrebi menjati.


Mere opreza

Prilikom punjenja dezinfekcione barijere za obuću (dezobarijere) DZ 96/120 dezifisijensom obavezno nositi zaštitne naočare i rukavice. Ukoliko dezificijens dospe u oko ili se proguta, neophodno je odmah obratiti se lekaru. Prilikom upotrebe dezinfekcione barijere za obuću (dezobarijere) potrebno je strogo primenjivanje svih mera koje su propisane za rukovanje dezinfekcionim sredstvima, a koja mogu biti štetna za ljude i okolinu.


Modeli dezinfekcionih barijera za obuću

DBO1 u dimenziji 500x400 mm (komercijalni model),

DBO2 u dimenziji 600x400 mm (komercijalni model),

DBO3 u dimenziji 600x500 mm (TOP MODEL),

DBO4 u dimenziji 960x400 mm (TOP MODEL),

DBO5 u dimenziji 960x600 mm (visoka frekvencija prolazaka, industrijski model),

DBO7 u dimenziji 1200x940 mm (visoka frekvencija prolazaka, industrijski model).


TTM SYSTEM - VAŠ POUZDAN POSLOVNI PARTNER